Instagram เพิ่มปุ่มสีเขียวในหน้า Direct เพื่อบอกว่าใครออนไลน์อยู่ตอนนี้

Instagram เพิ่มปุ่มสีเขียวในหน้า Direct เพื่อบอกว่าใครออนไลน์อยู่ตอนนี้

20/07/2018 | 120 | Tags : Instagram

Instagram ประกาศเพิ่มคุณสมบัติใหม่ เพิ่มความเป็นแอปติดต่อสื่อสารสนทนาระหว่างบุคคลมากขึ้น โดยในหน้า Direct ที่ใช้ส่งข้อความหากันระหว่างผู้ใช้ หากใครกำลังออนไลน์อยู่ในตอนนั้น จะมีปุ่มสีเขียวแสดงอยู่ตรงรูปโปรไฟล์ เพื่อบอกสถานะ

ผู้ใช้งานจะเห็นการแสดงสถานะออนไลน์นี้ ก็ต่อเมื่อคน ๆ นั้นติดตามเรา หรือเราเคย Direct หา นอกจากนี้เรายังสามารถเลือกซ่อนสถานะออนไลน์ได้ในหน้า Settings ในหัวข้อ Show Activity Status


Comment : Instagram เพิ่มปุ่มสีเขียวในหน้า Direct เพื่อบอกว่าใครออนไลน์อยู่ตอนนี้
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ